Velo Eco Green

Velo Eco Green uit Meise wil per gereden fietskilometer een duit in het zakje doen voor een fonds ten voordele van de aanleg van groenzones, bosaanleg, bebossing van braakliggende terreinen…

Contact: Maarten Verspecht
Interesse? Neem contact op via info@GoWIthTheVelo.be