Hoe wordt jouw fietsactie verkozen?

Go With The Velo is een fietscampagne om Vlamingen en Brusselaars duurzamer op de fiets te zetten. Zo willen initiatiefnemers Cera, KBC en mobiel 21 functionele fietsers ondersteunen om het milieu, onze gezondheid én de mobiliteitsknoop een groot plezier te doen.

In dat kader zijn we met de projectoproep op zoek naar 20 fietsacties die de fiets promoten als verplaatsingsmiddel om op je functionele bestemming te geraken. Hoe je dat doet mag je zelf invullen, zolang je fietsactie voldoet aan de criteria om kans te maken op 1000 euro actiebudget en ondersteuning van Go With The Velo. Indienen kan nog tot 1 mei 2020. Blaas de jury uit hun fietssokken met onderstaande criteria!

De belangrijkste selectiecriteria van de Go With The Velo-jury zijn:

  • Het initiatief wordt (deels) tussen 1 maart en 30 september 2020verwezenlijkt en kan in die periode communicatief in beeld worden gebracht.
  • Het initiatief motiveert Vlamingen en Brusselaars om zich duurzamer te verplaatsen met de fiets. De fiets wordt daarbij gepromoot als functioneel verplaatsingsmiddel om op je bestemming te geraken en dus niet voor lauter recreatieve ritten.
  • Het initiatief bereikt zoveel mogelijk Vlamingen en Brusselaars en zet daarvoor de nodige communicatie in.
  • Het initiatief is realistisch en organisatorisch haalbaar.

Daarbij heeft de jury extra aandacht voor een aantal troeven:

  • Het initiatief zorgt voor een blijvende impact na onze steun.
  • Het initiatief zet in op mobiliteitsproblemen (vb: leren fietsen, fietsherstel, file bestrijding, fietsbezit,..).
  • Het initiatief vertrekt vanuit of zorgt voor samenwerking tussen verschillende organisaties.
  • Het initiatief richt zich op een diverse doelgroep.
  • Het initiatief heeft aandacht voor mensen in kwetsbaarheid.
  • Het initiatief zet in op de combinatie van fietsgebruik met het openbaar of gedeeld vervoer.

Meer nieuws