Leerkrachten trappen door

- LAUREAAT GO WITH THE VELO 2020 -

Met de steun van Go With The Velo wil het Sint-Pietersinstituut in Turnhout zo veel mogelijk leerkrachten op de fiets krijgen, de gereden auto-kilometers terugdringen en de verkeersdruk rond de school doen afnemen. Zo draagt de hele school bij aan een betere wereld van morgen.

"We hadden gehoopt om elke dag 150 km bijeen te fietsen, wat neer zou komen op 3150 km in totaal. We haalden ruim de 7300 km, dus we zijn meer dan tevreden!"

Wannes Starckx
Leerkracht Sint-Pietersinstituut Turnhout

De leerlingen zijn al goed op weg, nu de leerkrachten nog!

Naast een duurzame schoolomgeving, wil het Sint-Pietersinstituut in Turnhout ook duurzaam gedrag bij leerlingen en leerkrachten nastreven. Daarbij hoort de manier waarop ze zich naar school verplaatsen in kader van het jaarproject 'Sint-Pieter trapt door'. Blijkt dat de leerlingen dat al erg goed doen en er vooral bij de leerkrachten nog potentieel is om het woon-werkverkeer te verduurzamen.

Uit tellingen is gebleken dat het overgrote deel (94%) van hun leerlingen al op een duurzame manier naar school komt: te voet (5,3%), met de fiets (76%) of met het openbaar vervoer (12,8%). Bij de leerkrachten lijkt er meer potentieel om wat vaker de auto te laten staan.

Het project zal starten met een nulmeting en bevraging van het personeel. Mede op basis van de resultaten van deze bevraging rolt de school een campagne uit om haar werknemers ervan te overtuigen hun vervoer te verduurzamen.

"In de zomermaanden hebben we onze fietsenstalling al een (eerste) make-over gegeven, zodat we de nieuwe toevloed aan fietsers kunnen herbergen. Tot onze verbazing staat deze nieuwe fietsenstalling nu al weer vol, dus we zullen nog moeten bijbouwen ;-)"

Wannes Starckx
Leerkracht Sint-Pietersinstituut Turnhout

Go With The Velo met een doordachte communicatiecampagne en zo ..

De fiets is een zeer belangrijke optie om het woon-werkverkeer te verduurzamen, vindt het Sint-Pietersinstituut. Daarom zet de school de fiets in de kijker met een doordachte communicatiecampagne tussen 20 september en 20 oktober 2020 voor hun werknemers:

 1. BEVRAGING
  Ruim een week voor de fietsactie bevraagt de school haar medewerkers met een nulmeting en een online enquête: hoe komen ze al naar school, waarom, wat zijn de drempels om duurzamer naar de school te komen, (…)?
 2. VERSPREIDING
  Die week voor de fietsactie hangt de school ook affiches en infoborden op in de leraarskamer en de personeelsrefter. Daarnaast krijgt iedereen een persoonlijke uitnodiging om de komende maand extra te fietsen.
 3. GEZAMENLIJK DOEL
  De school lanceert een collectief doel om samen meer dan x (nog te bepalen) km af te leggen tijdens de actiemaand. Wanneer het doel behaald wordt, vieren ze feest in de vernieuwde fietsenstalling!
 4. KLEINE BELONINGEN
  Wekelijks deelt de school kleine prijzen uit aan de fietsende collega's, of wordt de fietsenstalling voorzien van een welkomstteam met cake en koffie!
 5. GROTE BELONINGEN
  De 10 meest fervente fietsers worden beloond met een winterpakket: een volledig regenpak om hen extra te ondersteunen doorheen de wintermaanden
 6. EVALUATIE
  Na de campagne doet de school een nameting om inzicht te krijgen op het effect van de campagne: komen de leerkrachten nu duurzamer naar school? Wat kan er beter en wat is er voor herhaling vatbaar?

Op weg naar de meest duurzame school van de regio

'Sint-Pieter trapt door' is een campagne van meer dan een jaar met verschillende aspecten. Zo werd de fietsenstalling vernieuwd, voorzien ze oplaadpunten voor elektrische fietsen en schaffen ze fietsen aan voor een eigen fietsdeelsysteem via Smartschool. De campagne sluit in oktober 2021 af met een groepsaankoop fietsen en fietsbenodigdheden.

Een ambitie als de meest duurzame school van de regio worden, gaat om meer dan mobiliteitsinspanningen. De gebouwen worden stelselmatig geïsoleerd, lampen vervangen door ledlampen, er werd een klimaatbos aangeplant, de voorbereidingen zijn getroffen voor aansluiting op het warmtenet en er liggen zonnepanelen op de daken. In 2020 wordt het schoolterrein onthard. De heraanplant gebeurt met aandacht voor de biodiversiteit door gebruik te maken van streekeigen planten. Na de werken zal het regenwater gerecupereerd of lokaal geïnfiltreerd worden.

"Op vlak van duurzaamheid is Sint-Pietersinstituut alvast een schoolvoorbeeld als je het ons vraagt. Blij dat we met Go With The Velo dat extra trapje in de goede richting konden betekenen!"

Eline Nys
Campagnecoördinator Go With The Velo