Leerkrachten trappen door

Het Sint-Pietersinstituut in Turnhout heeft de ambitie om de meest duurzame school van de regio te worden. Naast een duurzame schoolomgeving, willen ze ook duurzaam gedrag bij leerlingen en leerkrachten nastreven. Daarbij hoort de manier waarop ze zich naar school verplaatsen in kader van het jaarproject 'Sint-Pieter trapt door'. Blijkt dat de leerlingen dat al erg goed doen en er vooral bij de leerkrachten nog potentieel is om het woon-werkverkeer te verduurzamen.

Met de steun van Go With The Velo wil de school zo veel mogelijk leerkrachten op de fiets krijgen, de gereden auto-kilometers terugdringen en de verkeersdruk rond de school doen afnemen. Zo draagt de hele school bij aan een betere wereld van morgen.

Eerst meten om te weten

Uit tellingen is gebleken dat het overgrote deel (94%) van hun leerlingen al op een duurzame manier naar school komt: te voet (5,3%), met de fiets (76%) of met het openbaar vervoer (12,8%). Bij de leerkrachten zit er wel meer potentieel om wat vaker de auto te laten staan.

Het project zal starten met een nulmeting en bevraging van het personeel: hoe komen de personeelsleden nu naar de school, waarom, wat zijn de drempels om duurzamer naar de school te komen, (…)? Mede op basis van de resultaten van deze bevraging rollen we een campagne uit om de collega's ervan te overtuigen hun vervoer te verduurzamen.

Communicatiecampagne en beloningen

Een zeer belangrijke optie om het woon-werkverkeer te verduurzamen is de fiets, vindt het Sint-Pietersinstituut. Daarom zetten ze de vele voordelen van het fietsen in de kijker bij hun werknemers met een doordachte communicatiecampagne tussen 20 september en 20 oktober 2020.

De 10 meest fervente fietsers worden beloont met een Winterpakket: een volledig regenpak om hun doorheen de wintermaanden extra te ondersteunen. De school lanceert ook een collectief doel om samen meer dan x (nog te bepalen) km af te leggen tijdens de actiemaand. Wanneer het doel behaald wordt, vieren ze feest in de vernieuwde fietsenstalling!

Sint-Pieter trapt door is een campagne van meer dan een jaar met verschillende aspecten. Zo wordt de fietsenstalling vernieuwd, voorzien ze oplaadpunten voor elektrische fietsen en schaffen ze fietsen aan voor een eigen fietsdeelsysteem via Smartschool. 'Sint-Pieter trapt door' sluit in oktober 2021 af na een jaar campagne voeren met een groepsaankoop fietsen en fietsbenodigdheden.

Op weg naar de meest duurzame school van de regio

De meest duurzame school van de regio worden, gaat om meer dan mobiliteitsinspanningen. De gebouwen worden stelselmatig geïsoleerd, lampen vervangen door ledlampen, er werd een klimaatbos aangeplant, de voorbereidingen zijn getroffen voor aansluiting op het warmtenet en er liggen zonnepanelen op de daken. In 2020 wordt het schoolterrein onthard. De heraanplant gebeurt met aandacht voor de biodiversiteit door gebruik te maken van streekeigen planten. Na de werken zal het regenwater gerecupereerd of lokaal geïnfiltreerd worden.

Op vlak van duurzaamheid is Sint-Pietersinstituut alvast een schoolvoorbeeld als je het ons vraagt. Blij dat we met Go With The Velo een extra trapje in de goede richting kunnen geven!