Schoolbord voor fietspool

De oudervereniging van de Landelijke Steinerschool Munte wil kinderen, ouders en leerkrachten motiveren om meer met de fiets naar school te komen. Eén van hun acties is het stimuleren van fietspoolen: kinderen fietsen samen naar school onder begeleiding van een ouder. Zo dragen ze bij aan een verkeersveiliger Munte en gezonde buurt. Om ouders met interesse in 'poolen' met elkaar in contact te brengen werd het 'fietspool vraag & aanbod'- schoolbord in het leven geroepen.

Deze actie haalde 84 stemmen voor de publieksprijs.

Go With The Velo met een poolbord en zo

In september 2020 staat een reuze dorpskaart aan de inkom van de school en nodigen ze iedereen uit om hun adres aan te duiden indien ze graag met andere ouders en kinderen fietspoolen (of carpoolen). Elk adres krijgt een eigen nummer dat gelinkt wordt met hun vraag en/of aanbod. Op die manier creëren ze een visueel overzicht en kunnen vraag en aanbod elkaar vinden. De actie herhaalt zich ieder schooljaar in de maanden september en mei.

Het poolbord werd bewust niet online gemaakt, maar tastbaar en visueel om zo een breder publiek te bereiken. Het wordt actief gepromoot via ochtendkoffiemomentjes waarbij ouders elkaar ontmoeten en aanspreken.

Een duurzaam bord voor de fietspool

Met de steun van Go With The Velo professionaliseert de oudervereniging hun fietspool, verduurzamen ze het 'poolbord' én laten ze fluohesjes drukken voor extra zichtbaarheid.

Tot nu toe behielpen ze zich voor het poolbord met een grote dorpskaart, punaises en een houten bord. Ze vonden een duurzamere variant in een magnetisch whiteboard waarop de dorpskaart gedrukt wordt en alle omliggende dorpen tot een straal van 8km. Hierdoor kunnen ze het bord jaar na jaar hergebruiken.

Fietsen als praktische oplossing

De school kent erg drukke ochtenden aan de schoolpoort door af- en aanrijdende ouders. Tegelijk zijn heel wat ouders bewust bezig met duurzaamheid en het creëren van een veilige omgeving voor hun kinderen, wat ook weerspiegeld wordt in de Steinerpedagogie van de school. Inzetten op duurzame mobiliteit is dus een thema dat nauw aansluit bij het pedagogisch traject. Samen met het landelijke karakter van de school zorgt dit ervoor dat ouders bewust voor de school kiezen en soms van iets verder komen. Anderzijds heeft het dorpsgegeven als gevolg dat goede fietsinfrastructuur zoals in sommige steden, niet of nauwelijks aanwezig is. Daarom is fietsen niet altijd de meest makkelijke keuze.

Om in deze landelijke omgeving ouders warm te maken voor fietsen koos de oudervereniging ervoor om fietspool te promoten. Fietspool zorgt ervoor dat kinderen samen fietsen, wat het fietsen plezanter en veiliger maakt (door in groep te fietsen) maar ook een praktische oplossing biedt voor ouders die niet altijd zelf naar school kunnen fietsen. Echter om zoveel mogelijk ouders te betrekken wordt de fietspoolactie gecombineerd met het verder stimuleren van carpool.