Schoolbord voor fietspool

- LAUREAAT GO WITH THE VELO 2020 -

Oudervereniging Landelijke Steinerschool Munte motiveert kinderen, ouders en leerkrachten om meer met de fiets naar school te komen dankzij de steun van Go With The Velo. Eén van hun acties is het stimuleren van fietspoolen: kinderen fietsen samen naar school onder begeleiding van een ouder. Met de steun van Go With The Velo professionaliseert de oudervereniging hun fietspool met een duurzaam 'poolbord' én laten ze fluohesjes drukken voor extra zichtbaarheid.

De fietspool een praktische oplossing

De school kent erg drukke ochtenden aan de schoolpoort door af- en aanrijdende ouders. Tegelijk zijn heel wat ouders bewust bezig met duurzaamheid en het creëren van een veilige omgeving voor hun kinderen, wat ook weerspiegeld wordt in de Steinerpedagogie van de school.

Inzetten op duurzame mobiliteit is dus een thema dat nauw aansluit bij het pedagogisch traject. Samen met het landelijke karakter van de school zorgt dit ervoor dat ouders bewust voor de school kiezen en soms van iets verder komen. Anderzijds heeft het dorpsgegeven als gevolg dat goede fietsinfrastructuur zoals in sommige steden, niet of nauwelijks aanwezig is. Daarom is fietsen niet altijd de meest makkelijke keuze.

Om in deze landelijke omgeving ouders warm te maken voor fietsen koos de oudervereniging ervoor om de fietspool te promoten. Fietspool zorgt ervoor dat kinderen samen fietsen, wat het fietsen plezanter en veiliger maakt (door in groep te fietsen) maar ook een praktische oplossing biedt voor ouders die niet altijd zelf naar school kunnen fietsen. Echter om zoveel mogelijk ouders te betrekken wordt de fietspoolactie gecombineerd met het verder stimuleren van carpool.

"Al verschillende ouders ontdekten het poolbord! Vanuit verschillende windstreken zoeken of bieden ouders een plekje in een fiets- of auto pool: Laarne, Merelbeke, Oosterzele, Baaigem en Dikkelvenne!"

Nel Creve
Oudervereniging Landelijke Steinerschool Munte

Go With The Velo met een poolbord en zo

Ieder schooljaar opnieuw zet de ouderraad in september en mei een reuze dorpskaart aan de inkom van de school en nodigen ze iedereen uit om hun adres aan te duiden indien ze graag met andere ouders en kinderen fietspoolen of carpoolen. Elk adres krijgt een eigen nummer dat gelinkt wordt met hun vraag en/of aanbod. Op die manier creëren ze een visueel overzicht en kunnen vraag en aanbod elkaar vinden.

Het poolbord werd bewust niet online gemaakt, maar tastbaar en visueel om zo een breder publiek te bereiken. Het wordt actief gepromoot via ochtendkoffiemomentjes waarbij ouders elkaar ontmoeten en aanspreken.

Een duurzaam bord voor de fietspool

Tot schooljaar 2019-2020 behielp de school zich met een grote dorpskaart, punaises en een houten bord. Met de steun van Go With The Velo 2020 professionaliseerden en verduurzaamden ze het 'poolbord' door een magnetisch whiteboard aan te kopen waarop de dorpskaart en alle omliggende dorpen tot een straal van 8km gedrukt werden. Hierdoor kunnen ze het bord jaar na jaar hergebruiken.