Stadsspel op de fiets

Het wijkgezondheidscentrum Daenshuis zet een vernieuwend fietsspel op de pedalen om heel Aalst op de velo te krijgen! Inwoners gaan in september en oktober 2020 hun gefietste kilometers registreren via QR codes over de hele stad. Ook mensen die nog niet kunnen fietsen, worden in het zadel gezet. De beloning zal zoet zijn.

Straf hé? Maar hoe doen ze dat?

Registreer je fietsritten

Het Daenshuis zet een online tool op de markt waarmee inwoners zich kunnen registeren voor deelname. Na registratie krijgt iedere deelnemer een sticker met een gepersonaliseerde QR code. Deelnemende bedrijven, winkels, verenigingen en scholen krijgen op hun beurt een affiche met QR code die de fietser kan scannen om zijn of haar fietskilometers te registreren.

Lokale beloningen

Wanneer de fietsende Aaltenaars samen een werelddeel bereikt hebben, krijgen 10 deelnemers een duurzaam streekproduct cadeau. Om dat succesverhaal voor eeuwig vast te leggen, wordt er een boom gepland i.s.m Natuurpunt.

Zie de CO² wolkjes verdwijnen

Het totaal aantal gefietste kilometers en fietsroutes wordt dagelijks geüpdatet en weergegeven op de Aalsterse communicatiekanalen. Daar zal je de zwarte CO² wolkjes visueel zien verdwijnen naarmate er gefietst wordt.

Fietslessen

Gelijktijdig met de QR actie organiseert het Daenshuis een fietslessenreeks voor volwassenen die niet (meer) kunnen fietsen. Want kunnen fietsen is niet voor iedereen evident. Sommigen hebben het nooit geleerd, anderen zijn het verleerd met de jaren of te bang om te vallen. Daenshuis geeft hen een duwtje in de rug.

Hoe het allemaal begon

De medewerkers van het Daenshuis kregen de fietskriebels te pakken na hun eerste deelname aan Go With The Velo in 2019. Toen al kon hun enthousiasme rekenen op €250 om hun fietsdromen waar te maken met fietslessen en fietssafari's voor buurtbewoners. Dit jaar zien ze het nog grootser met €1000 actiebudget en coaching van Go With The Velo om heel Aalst mee op de velo te krijgen!