VIDEO | Corona deed ons stilstaan bij fietsplezier

Ontmoet Robert! Een moedige fietser die zich dagelijks in het Brusselse verkeer waagt. Wat hij onthoudt van de coronacrisis? Dat het toch wat prettiger en veiliger rijden is, nu fietsers tijdelijk wat extra ruimte krijgen. "Dit is hét moment om onze publieke ruimte te herdenken. Zodat ze weer ten dienste staat van het publiek, en niet louter van de snelste weggebruiker.", vertelt Bond Beter Leefmilieu.

De mens op de eerste plaats

Bond Beter Leefmilieu lanceert 6 korte video's als deze om enkele prominente kansen die de covid crisis ons biedt, te communiceren naar een breed publiek. Met deze filmpjes wil ze de aandacht vestigen op maatregelen die voortkomen uit ervaringen van personen, eerder dan top-down vanuit een ideaal, theoretisch concept van een samenleving.

Meer nieuws